DOELSTELLING

Red Road is een nieuw initiatief om meer aandacht te genereren voor de kunst, cultuur, het land en de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Het is de bedoeling diverse kunstvormen te belichten, afgewisseld met relevante en gedegen achtergrondinformatie, gezien vanuit oude, culturele tradities. Maar ook met juiste, historische kennis voor een beter begrip. Jonge, Indiaanse kunstenaars, werkzaam vanuit hun culturele, veelal spirituele fundamenten, zonder daarbij hun artistieke vrijheden op te geven, zijn cruciaal voor het voortbestaan van de unieke identiteit van Native America.

Red Road heeft tot doel deze jonge, veelbelovende Indiaanse kunstenaars te ondersteunen; indien mogelijk door aankopen van door Indiaanse kunstenaars vervaardigde kunst en kunstnijverheid die vervolgens weer verkocht wordt aan liefhebbers. Opbrengsten zullen dan besteed worden aan nieuwe aankopen. Uiteraard moeten hier sponsors, verzamelaars etc. voor gevonden worden en moet het Red Road initiatief door meer mensen ondersteund en vergroot worden.

Daarnaast verschijnen er publicaties onder de naam Red Road Collectie, waarvan op dit moment de eerste editie al is uitgekomen. Er staan tenminste twee publicaties per jaar gepland. Het betreft hier een soort tijdschrift in boekvorm met zeven, dan wel acht, zeer uiteenlopende artikelen; ieder bestaande uit accurate en informatieve tekst en tal van illustraties, inclusief veel eigen werk van initiatiefnemer Jeroen Vogtschmidt.

We hopen en verwachten dat Red Road als initiatief succes zal hebben, steeds meer mensen zal bereiken en dus ook steeds groter zal worden.